Business Strategy

БИЗНИС СТРАТЕГИЈА

Стратегија на ФИЛБИС е насочена кон градење на силни, долгогодишни партнерства со клиентите. Ние ја градиме нашата компанија врз основа на знаење, искуство и меѓусебна доверба со партнерите и клиентите. Наша обврска и задача е постојано задоволување на потребите на инвеститорите и клиенти / корисници и презентирање на сигурни решенија, производи и услуги во согласност со прифатените стандарди и ниво на квалитет. Исто така во соработката со нашите партнери од истата област на енергетиката е многу значајна за нас, што придонесува за доброто на сите страни. При тоа се обезбедува инспиративна работа и соодветни услови за работа кај вработените, Се трудиме да обезбедиме континуирана успешна изведба на пазарот во Македонија, во соработка со други партнери.

Мото: Само со компетентни луѓе, сигурно се стигнува до својата цел!

• Примена на достигнувањата во регија на светската наука, технологија и електроника.
• Создавање и континуирано надградување на сопствениот апликативен софтвер.
• Промоција на фирмата и нејзините методи на работа.
• Решавањето на дефинираните проблеми во дефинирани околности со помош на модерната технологија и опрема и со знаење и поддршка на веродостојни експерти.