КОТЛАРИ

Многу котли кои се употребаат денес се стандардно ефикасни котли, што значи дека тие работат на само 50% до 75% ефикасност, па половина од енергијата што се користи е залудно потрошена енергија.
Замена на стариот котел со модерна, високо ефикасна верзија веднаш има позитивен ефект. Намалување на потрошената енергија, сметките во домаќинството и емисија на CO2 бргу почнуваат со опаѓање.

Долгорочен, високо ефикасен котел ослободува пари кои вие би ги искористиле во подобри моменти во бизнисот и помогнува да се заштити животната средина за идните генерации.

– Планирање, проектирање и имплементација на сите видови на котлари со различен капацитет и перформанси за индустриски, јавни и станбени објекти.