ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ

Нашата мисија е превенција од пожар, безбедносни проблеми, сочувување на животната средина и иновативно безбедно инжинерство. Нашиот тим на експерти имаат повеќе годишно образование, обука и искуство за заштита од пожари, превенција од пожари, здравје, безбедност, сигурност итн. Ние обезбедуваме комплетна услуга за безбедност, вклучувајќи дојава и откривање  на пожар, заштита од пожар и консалтинг за безбедност, системи за гасење на пожар, пасивна заштита од пожар, безбедносни системи, телекомуникации, специјални системи и системи за влез во објекти.

Анализи на опасност, безбедносни мерки и средства за заштита на сите видови на индустриски, јавни и станбени објекти. Проектирање на стабилни и сигурни системи за противпожарна заштита.